Augment de nivell a l'organització

(Recordeu que tots comencem en el nivell novell)

- Conseguir la clau del repte 2, passes al nivell d'aprenent climàtic. A més, aconsegueixes la insígnia i si has tret el màxim de punts en les activitats obtindràs el diploma.

- Aconseguir la clau del repte 3, passes al nivell d'investigador climàtic. A més, aconsegueixes la insígnia i si has tret el màxim de punts en les activitats obtindràs el diploma. 

- Aconseguir la clau del repte 4, passes al nivell de professor climàtic. A més, aconsegueixes la insígnia i si has tret el màxim de punts en les activitats obtindràs el diploma. 

- Aconseguir la clau del repte 5, passes al nivell de científic climàtic. A més, aconsegueixes la insígnia i si has tret el màxim de punts en les activitats obtindràs el diploma. 

- Aconseguir la clau del repte 6, passes al nivell de doctor climàtic. A més, aconsegueixes la insígnia i si has tret el màxim de punts en les activitats obtindràs el diploma. 

- Aconseguir superar l'últim repte, passes a tenir el nivell de SÚPER AGENT CLIMÀTIC. A més, aconsegueixes la insígnia i si has tret el màxim de punts en les activitats obtindràs el diploma.