REPTE 2

 

Em cride Adrià i sóc un investigador climàtic.

Vos done l'enhorabona per haver superat la primera missió.

PER ACONSEGUIR EL REPTE

 

Treball individual: haureu de contestar les preguntes sobre el climograma de davall a la llibreta de ciències socials.

Ara que ja coneixeu què és el clima, el temps atmosfèric, els elements climàtics i els seus instruments de mesura. Arriba l'hora de conéixer el climograma que ens ajudarà en la missió de conscienciar la població sobre el canvi climàtic.

 

La vostra missió és la següent:

- Saber què és i perquè serveix un climograma i els seus elements.

- Llegir un climograma i traure les seues dades.

 

Per a aprendre-ho vos propose la visualització d'este vídeo des del minut 3:20 fins a la seua finalització.

Vos deixe d'ajuda un cartell sobre els elements d'un climograma.

Treball per parelles cooperatives: en una cartolina dibuixareu este climograma de la vostra ciutat i explicareu de forma oral cada un dels seus elements als vostres companys de 3r de primària. Heu de tenir en compte la rúbrica.

En aquest climograma d'una ciutat d'Espanya, Quin va ser el mes amb més precipitacions?

Quin va ser el mes amb les temperatures més altes?