REPTE 6

 

Hola xiques i xics el meu nom és Neus i sóc las directora de "Save the planet". 

Heu realitzat un treball memorable convertint-vos en doctors climàtics. Estic molt orgullosa de vosaltres. Només ens falta l'última missió per a poder convertir-vos en súper agents climàtics i així poder conscienciar al món sobre el canvi climàtic. Molt d'ànim!

El món està a les vostres mans.

PER ACONSEGUIR EL REPTE

 

Treball individual: haureu de contestar les preguntes sobre els vídeos a la llibreta de ciències socials.

1. Contesta les preguntes següents:

- Què és el canvi climàtic?

- Es podria viure en el nostre planeta si no estiguera el fenomen natural cridat efecte hivernacle?

- L'ús de combustibles fòssils i la desforestació han provocat l'augment de la temperatura?

- Què és la capa d'ozó?

 

Treball per equips cooperatius: haureu de fer un lapbook on explicareu les causes i les conseqüències del canvi climàtic. Com també, què podem fer nosaltres per a combatir i donar solucions. Finalment, cada equip ho exposarà a una classe de primària de forma oral. Recordeu tindre en compte les rúbriques del lapbook i de l'expressió oral.

La vostra missió és la següent:

- Conèixer què és el canvi climàtic.

- Saber que es l'efecte hivernacle i la capa d'ozó.

- Pensar i posar en pràctica solucions per combatre el canvi climàtic.

 

Per a la vostra investigació vos propose la visualització d'este vídeo i la lectura dels cartells que apareixeran davall de les indicacions de les activitats de la missió.

Vos deixe d'ajuda uns cartells: